Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súčinnosti so štátnymi orgánmi otvára v sobotu 8. mája veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej (SPŠ) v Bardejove, kde sa bude dať zaočkovať vakcínou Pfizer/Biontech – alokovaných je 1 100 vakcín a očkovanie bude prebiehať jeden deň.


Samotné prihlasovanie prebieha cez centrálny registračný systém NCZI www.korona.gov.sk. Vakcíny sú prideľované primárne podľa veku – konkrétne Pfizer/BionNTech je určená osobám vo veku 60 rokov (vrátane) a starším. Opäť je k dispozícii možnosť očkovania náhradníkov prostredníctvom registračného systému Prešovského samosprávneho kraja na základe nahlásenia záujemcov ošetrujúcim lekárom, ktorí sú definovaní v prílohe vyhlášky (96/2021 Z.z.). Kraj odporúča kontaktovať oprávnených záujemcov o očkovanie s chronickými ochoreniami práve svojho ambulantného lekára, aby ich prihlásil na očkovanie.

V závislosti od počtov prihlásených, od záujmu občanov o vakcináciu, ako aj dodávok samotnej vakcíny PSK v priebehu najbližšieho týždňa prijme rozhodnutie, či sa bude očkovať iba cez víkendy, alebo sa pristúpi k očkovaniu aj počas pracovných dní.

V súvislosti so sobotným očkovaním, a s jeho bezproblémovým priebehom bolo prijatých niekoľko opatrení:

– samotné očkovanie bude prebiehať od 8:00 do 18:00 hod., pričom personál bude na mieste prítomný od 7:00 do 19:00 hod.,.

– príslušníci Mestskej polície budú počas celej doby očkovania prítomní na mieste a budú koordinovať príchodzých,

– ul. Komenského (pred budovou SPŠ technickej) sa v úseku cca od kruhového objazdu až po križovatku s ul. Jiráskovou pri Cirkevnej spojenej škole prispôsobí tak, aby na nej bolo možné obojsmerne pozdĺžne parkovať,

– parkovisko pri tržnici pod „AB-čkom“, rovnako ako parkovisko pri ČK PLUS – Alian s.r.o. nebudú pre pacientov počas očkovacích dni dostupné,

– parkoviská v samotnom areáli SPŠ technickej budú určené výhradne pre personál a imobilných pacientov,

– parkoviská pre mobilných pacientov sú určené predovšetkým na ul. Komenského (obojsmerné pozdĺžne parkovanie) a pred Gymnáziom L. Stockela

– v prípade akejkoľvek dopravnej komplikácie bude pripravené k využitiu aj rezervné parkovisko (asfaltové ihrisko) nad SPŠ technickou.

Nové veľkokapacitné očkovacie centrum v Bardejove otvára Prešovský samosprávny kraj ako piate v poradí – po Prešove, Humennom, Poprade a Starej Ľubovni.

Samospráva Bardejova i Prešovský samosprávny kraj chcú aj touto cestou vyzvať tých, ktorí sa rozhodnú dať sa v sobotu zaočkovať a prídu k SPŠ, aby prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…