PASSIO CHRISTI – Ďalšia pôvodná výstava z vlastných zbierok Šarišského múzea v Bardejove. V tomto roku Šarišské múzeum v Bardejove – okrem trvalej ponuky skvostov gotiky a vzácnych ikon vo svojich stálych expozíciách – pripravilo ďalšiu prezentáciu výtvarných diel z múzejných depozitárov.


Menšia časť z nich sú nové akvizície múzea, ďalšie sú výsledkom vlastného reštaurovania v múzeu a niektoré sa už objavili aj na iných výstavách; na tejto sa predstavujú opäť, ale v trochu inom kontexte. Výstava s názvom Passio Christi pokračuje v línii, ktorú múzeum začalo už pred niekoľkými rokmi prezentovaním menej známych diel zo svojho fondu prostredníctvom tematicky rôznorodých výstav (Historický portrét, Nový zákon na obrazoch zo Šarišského múzea, Svätci a svätice, v Levoči pod názvom Príbehy svätých – sväté príbehy, Mariánske motívy vo výtvarnom umení).

Výstava, ktorá bude sprístupnená od 6. mája 2021, je ďalším autorským výberom kurátora PhDr. Františka Guteka a prezentuje sakrálnu tematiku zrady, utrpenia a smrti Ježiša Krista prostredníctvom starších diel neznámych autorov, ale i novších prác popredných regionálnych umelcov (Alojz Zomph, Jozef Mirejovský, Pavel Grešák, Vojtech Klimkovič, Mikuláš Jordán a ďalší). Aktuálna výstava ponúka širokej verejnosti mesta a regiónu zaujímavé maliarske, rezbárske a grafické práce z obdobia od 16. až do prvej polovice 20. storočia. Tieto diela opäť ako keby ožili aj vďaka systematickej práci trojice reštaurátorov Šarišského múzea (Pavla Tarasoviča, Renáty Tarasovičovej a Dany Tůmovej, ktorí zabezpečili ich očistenie, opravu rámov, urobili potrebné konzervátorské a reštaurátorské zásahy a nakoniec vykonali aj ich záverečnú úpravu.

Otvorenie výstavy bolo pôvodne naplánované na obdobie pred tohtoročnou Veľkou nocou, ale pretrvávajúca pandémia to prekazila. Napriek tomu jej zostavovatelia veria, že naplní svoj hlavný cieľ a predstaví bardejovskej i širšej verejnosti ďalšie, doteraz nepoznané, alebo menej vídané artefakty z bohatých umeleckých zbierok Šarišského múzea a zároveň umožní nahliadnuť aj do tej časti kultúrneho dedičstva, ktorá nie je súčasťou stálych múzejných expozícií.

Výstavu Passio Christi si môžu návštevníci vo výstavných sieňach Šarišského múzea na Radničnom námestí č. 13 pozrieť do 15. júna 2021.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…