V rámci Galavečera ocenených si v sobotu 23. marca prevzali ocenenia i učitelia základných a materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Učiteľské povolanie, či skôr poslanie, patrí isto medzi najnáročnejšie. Výchova a vzdelávanie mladej generácie je dôležitou súčasťou každej spoločnosti, ktorá ovplyvňuje jej ďalšie smerovanie a budúcnosť.


Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Dňa učiteľov za osobitý prístup k výchovnovzdelávaciemu procesu i mimoškolskej činnosť.

Tohto roku ocenenie získali :
Mária Ovšonková, ZŠ Komenského,
Emília Pavličková, ZŠ Wolkerova,
Iveta Hatalová, ZŠ B. Krpelca,
Viera Cmarová, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom,
Milena Delejová, ZŠ s MŠ Pod Papierňou,
Emília Fedorová, ZŠ Vinbarg,
Helena Tomečková, ZUŠ Michala Vileca,
Iveta Spišáková, MŠ Komenského 24,
Janka Semanišinová, MŠ Komenského 47,
Mária Tomčíková, MŠ Gorkého,
Mária Cimbaľáková, MŠ Nový Sad,
Viera Drotarovská, MŠ Nábrežná,
Anna Petrišaková, MŠ Vinbarg,
Helena Koreňová, MŠ Bardejovská Nová Ves

Všetkým oceneným gratulujeme!

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…