Tradične každý rok v súvislosti s konaním Bardejovského jarmoku sú uzavreté dočasne aj cestné komunikácie. Tohtoročný termín uzávierky komunikácií bude v dobe od 20. 8. 2019- utorok od 09:00 hod. do 26. 8. 2019 – pondelok do 15:30 hod.


 • úplná uzávierka štátnej cesty I/77 v Bardejove a to: v úseku od križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku a Mlynská – prieťah ul. Dlhý rad, po križovatku ul. Slovenská – Krátky rad – Dlhý rad
 • uzávierka miestnych komunikácií:
  • Jiráskova v úseku od križovatky s ul. Dlhý rad do križovatky s ul. Komenského a ul. Františkánov
  • Komenského v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Františkánov do križovatky s ul. Mlynská a ul. Sv. Jakuba (kruhová križovatka)
  • Hviezdoslavova v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Partizánska do križovatky s ul. Baštová a ul. Miškovského,
  • Kellerova od križovatky s ul. Dlhý rad a Radničné námestie do križovatky s ul. Hurbanova,
  • Mlynská – parkovisko pred (Židovské suburbium),
  • Partizánska – v úseku od (parkovisko pri Átriu)  po ul. Jiráskova
  • Na hradbách v úseku od križovatky s ul. Stöcklova do križovatky s ul. Radničné námestie
  • Poštová

Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:

– v smere od SL do PO povedie po ceste I/77 juhozápadného obchvatu mesta Bardejov na cestu ul. Kpt. Nálepku v Bardejove a v opačnom smere a opačnom slede

– v meste Bardejov z ul. Štefánikova po ul. Mikulovská-Partizánska-Ťačevská na ul. Kpt. Nálepku v Bardejove, platí aj v opačnom smere v opačnom slede

– v smere od SL do SK povedie po ceste I/77 juhozápadného obchvatu mesta Bardejov, na cestu II/545 ul. Starý blich-Krátky rad-Slovenská v Bardejove a v opačnom smere a opačnom slede

– v meste Bardejov z ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenku-Nábrežná-Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v Bardejove, platí aj v opačnom smere v opačnom slede

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.

Zdroj: Bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…