V stredu 9.2.2022 sa v priestoroch Mestského úradu v Bardejove konala úvodná videokonferencia projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“, realizovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)“.


Ten je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. Videokonferencie sa zúčastnili zástupcovia samosprávy Bardejova a Molde (Nórsko), predstavitelia ministerstva životného prostredia SR a externí projektoví manažéri, ako aj zástupca Základnej školy Bartolomeja Krpelca.

Pred rokom – 26. februára 2021 – bola schvaľovacím orgánom schválená projektová zmluva projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“ vo výške takmer 1,4 milióna €, pričom celková výška oprávnených nákladov je takmer 1,5 milióna €. Projekt pozostáva z deviatich aktivít a práve spomínaná úvodná videokonferencia sprostredkovala bližšie informácie o projekte, jeho cieľoch, očakávaných výsledkoch a výstupoch.

Medzi hlavné aktivity projektu patria stavebné: zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena otvorových konštrukcií a pod. Základnej školy B. Krpelca, ale aj projekt efektívneho využitia vody. Projekt sa zameriava aj na energetické úsporné riešenia formou modernizácie vnútorného osvetlenia areálu školy. Bude mať však dosah aj na „zelenú“ a „modrú“ infraštruktúru (výsadba stromov a skupín stromov v niekoľkých lokalitách mesta, stavba prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu v tieni a na ochladzovanie verejných priestranstiev…), a mimoriadny dopad projekt bude mať na odpadové hospodárstvo mesta: zabezpečením zberu a následného zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu. Tým sa eliminuje nákladné a environmentálne náročné jeho skladovanie. Z prostriedkov projektu sa napríklad zabezpečí 110 kusov zberných kontajnerov na BIO odpad s kapacitou 240 litrov, ďalších 110 kusov takýchto kontajnerov s kapacitou 660 litrov a hygienizačný kontajner s kapacitou 30 kubických metrov.

Realizáciou projektu sa kvalita života v Bardejove (najmä tá environmentálna) dostane na podstatne vyššiu úroveň, než doteraz, a nezanedbateľným nie je ani konečný prínos pre Základnú školu Bartolomeja Krpelca, ako aj iné lokality v meste.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…