Podľa posledných medializovaných informácií sa množia počty infikovaných ľudí v zariadeniach sociálnych služieb (Pezinok, Martin). Majúc na zreteli nelichotivú situáciu v takýchto zariadeniach pre seniorov, ktoré taktiež predstavujú potenciálne ohnisko nákazy COVID-19, samospráva Bardejova prijíma patričné opatrenia na zamedzenie vzniku takýchto ohnísk v tých zariadeniach, kde je ich zriadovateľom.


Svedčí to o cielenom úsilí samosprávy minimalizovať riziká nových ochorení na území mesta, a taktiež o miere dôležitosti, ktorá je tomuto úsiliu zo strany vedenia mesta venovaná.

Podľa informácií, ktoré sme obdržali dnes krátko popoludní by sa na budúci týždeň ( pravdepodobne v stredu, resp. vo štvrtok ) malo pristúpiť k testovaniu na koronavírus u zamestnancov zariadení Centra sociálnych služieb na Wolkerovej a Toplianskej ulici.

Testovanie by mala realizovať neštátna spoločnosť a o jeho priebehu, ale najmä výsledkoch vás budeme včas informovať: podrobnejšie informácie prinesieme už v najbližších dňoch.

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…