Samospráva Bardejova už niekoľkokrát deklarovala svoj záujem intenzívne pretvárať nielen historické jadro mesta, ale aj jeho sídliská.


Dnes vám predstavujeme víziu, ako by mohlo sídlisko Vinbarg – respektíve jeho časť – vyzerať po realizácii II. etapy jeho revitalizácie. Dúfame, že vás návrh zaujme… Celý projekt zverejňujeme so súhlasom autora.

Regenerácia priestorov sídelných štruktúr – Vinbarg Bardejov

– analýza širšieho záujmového územia a jeho súvzťažnosti k riešenému celku

– analýza zámerov samosprávy a potrieb obyvateľov v riešenom území

– prieskum verejnej mienky

– spracovanie štúdie širšieho záujmového územia a vyhodnotenie možností

– zostavenie vhodného teamu pre tvorbu projektu

– ekostabilizačná koncepcia riešenia, vodozádržné opatrenia, výsadba, sociálne aspekty

– zosúladenie riešenia s možnosťou zapojenia projektu do IROP

– návrh optimálneho riešenia pre lokalitu

Viac o projekte : http://www.zpr.sk/?p=1046&fbclid=IwAR3ckHdjCmwKXCiQ5dXRnIPYOi_jQpa814LyLSdYZOC5sWE8r0G6flRJ1JI&lang=sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…