Rozsiahle stavebné práce prebiehajú v súčasnosti aj na objekte krytej plavárne pri ZŠ Vinbarg. Dlho rozostavaný objekt  bol súčasťou niekdajšej „Komplexnej bytovej výstavby“. Samospráve mesta sa v uplynulých rokoch  podarilo získať časť zdrojov na postupnú dostavbu, ktoré však neboli postačujúce na jej úplné dokončenie.


Počas minuloročného, prvého výjazdového zasadnutia Vlády Slovenskej republiky v Bardejove,   vládny kabinet schváli pre Mesto Bardejov   bezúročnú pôžičku vo výške 800 tis. eur, ktorá je  určená na dostavbu tohto plaveckého  areálu.

V máji tohto roka sa tak po zvládnutí prípravných administratívnych procesov a aktualizácii projektovej dokumentácie naplno rozbehli stavebné práce. Po čiastočnej výmene sklenených výplní okien v súčasnom období prebiehajú práce na zateplení a úprave vonkajšej fasády.

V interiéri sa osadzuje elektroinštalácia, rozvody kúrenia a vzduchotechnika. Nasledovať bude úprava podhľadov, okolia bazénu a dokončenie sociálnych zariadení. Na záver prejde finálnou úpravou bazénová vaňa.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je koniec tohto roka. V ďalšej etapa je plánovaná úprava okolia objektu krytej plavárne, vrátane výstavby detského ihriska. Výrazným spôsobom sa tak rozšíria možnosti aktívneho športového vyžitia pre obyvateľov sídliska i celého mesta.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…