V nočných hodinách zo soboty na nedeľu (24.1.2021) bol opäť dispečingom závodu Bardejov zaznamenaný prudký nárast odberu vody z VDJ Halpušová, cca 6 l/s. Na miesto boli ráno vyslaní pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na spresnenie úniku vody. Porucha bola úspešne lokalizovaná v poobedňajších hodinách na vodovodnom potrubí LT DN100 na ul. Kuzmányho č. 8 (vedľa RÚVZ).

Z dôvodu vysokého úniku vody VVS, a.s. závod Bardejov, pristúpil k odstaveniu rodinných domov na ulici Kuzmányho a časti ulice Sv. Jakuba.

Momentálne VVS,a.s. požiadala o vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré je nutné ako prvé zrealizovať pred začatím výkopových prác. Následne po ich vytýčení sa pristúpi k oprave poruchy.

Náhradné zásobovanie vodou je pre obyvateľov zabezpečené cisternovým vozidlom.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…