Aktualizovaná informácia

Porucha na ul. Nábrežná bola odstránená a voda na odstavených uliciach Nábrežná, Fučíková, Toplianska, 29. Augusta a Štefaníková bola o 15.00 hod. pustená.


V sobotu 23.1.2021 o 5.00 hod. ráno bol dispečingom závodu Bardejov zaznamenaný vysoký odber vody z VDJ V1, cca 13 l/s.

Hneď ráno boli na miesto vyslaní pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na hľadanie úniku vody a spresnenie miesta možnej poruchy. Porucha bola lokalizovaná o 16.30 hod. na vodovodnom potrubí LT DN150 na ul. Nábrežná č.29.

Z dôvodu nadmerného úniku vody VVS, a.s. závod Bardejov, pristúpil k odstaveniu poruchového úseku, konkrétne ul. Toplianska, Nábrežná, Fučíkova, Štefánikova a 29. augusta. Hneď po vytýčení inžinierskych sietí, ktoré je nutné ako prvé zrealizovať pred začatím výkopových prác, sa pristúpilo bezodkladne k oprave poruchy.

Náhradné zásobovanie vodou je pre obyvateľov zabezpečené cisternovým vozidlom. Pracovníci VVS, a.s. závod Bardejov vyvíjajú maximálne úsilie, aby bola uvedená porucha čo najskôr odstránená

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…