Domov Články Samospráva OZNAM k aktuálnej situácii

OZNAM k aktuálnej situácii

3 .
Komentáre vypnuté na OZNAM k aktuálnej situácii
1,885

Mesto Bardejov dáva do pozornosti všetkým subjektom, ktorých sa to týka Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré obsahujú opatrenia Úradu na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19, rovnako ako aj Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe: osobitne chceme zdôrazniť nutnosť ich striktného dodržiavania u všetkých kompetentných osôb a organizácií.


V súvislosti so včerajším pracovným rokovaním na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove oznamujeme, že ostáva v platnosti odporúčanie pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dôsledne monitorovať situáciu v jednotlivých školských a predškolských zariadeniach a v úzkej súčinnosti s RÚVZ dodržiavať jeho usmernenia. Mesto Bardejov ako zriaďovateľ zrušilo všetky aktivity (krúžky a pod.), ako aj aktivity pre subjekty, ktoré si v objektoch škôl a školských zariadení prenajímajú priestory: školské kluby detí fungujú v nezmenenom režime.

Chceme opätovne vyzvať všetky dotknuté organizácie a inštitúcie, tie, ktoré sú v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, ale aj fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, aby sa riadili odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR, príslušných ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Tieto opatrenia – vrátane opatrení mestského krízové štábu – nemajú za cieľ eskalovať aj beztak vypätú situáciu a šíriť paniku, ale naopak: vyzývajú verejnosť a organizácie k zodpovednosti v konaní a prijímaní takých preventívnych opatrení, ktoré zabezpečia maximálnu ochranu pred šírením vírusu COVID-19.

Zdroj: Bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…