V Štrasburgu sme v budove Európskeho parlamentu navštívili otvorenie tematickej putovnej výstavy o vizuálnej dvojjazyčnosti. Pozrite sa, ako sa presadzujú práva menšinových jazykov v krajinách EU!


Tematická putovná výstava „Vizuálna dvojjazyčnosť v EÚ“ bola otvorená v utorok 26. marca v Štrasburgu, v najvyťaženejšej výstavnej sieni Európskeho parlamentu. Projekt je úzko spätý so Správou o minimálnom právnom minime, ktorú vypracoval europoslanec József Nagy, ktorá je už na stole Európskej komisie. Putovná výstava predstavuje praktické výhody práv menšinových jazykov v EU. Na slávnostnom ceremoniáli vystúpil aj  europoslanec József Nagy spolu so  štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom a národným komisárom pre vládne záležitosti Lászlóom Bukovszym.

Výstava vizuálnej dvojjazyčnosti v EU bola otvorená v Štrasburgu, v budove Európskeho parlamentu.

„Cieľom špecifického projektu je poskytnúť konkrétne a praktické príklady zozbierané z členských štátov EU o tom , že vizuálna dvojjazyčnosť nie je zbytočným luxusom v jazykových zmiešaných oblastiach, ani nie je prostriedkom napätia a nacionalizmu alebo populizmu, ako je to často prezentované verejnosti“,  zdôraznil v úvode svojho vystúpenia poslanec Európskeho parlamentu József Nagy.

Podľa Józsefa Nagyho existujú výrazné rozdiely medzi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu menšín a používaním jazykov v niektorých členských štátoch EU, preto je potrebné definovať zákonné minimum menšiny, pričom jedným z najdôležitejších nástrojov je vizuálna dvojjazyčnosť. Vizuálna dvojjazyčnosť podľa neho zvyšuje sebavedomie menšín a prispieva k ich prežitiu a pomáha presadzovať ich práva voči väčšinovým národom.

Podľa  Petra Krajňáka je jazyk základným rysom každého národa a národnostnej menšiny, preto je dôležité podniknúť kroky na jeho ochranu. „Nestačí používať menšinový jazyk len v rámci rodín, ale aby sa dostali do škôl a vizuálne do verejného priestoru“ zdôraznil. Štátny tajomník ministerstva školstva vyjadruje potešenie, že vizuálna dvojjazyčnosť sa realizovala v mnohých oblastiach, keďže menšiny sa po celé generácie nestretli s rusínskym jazykom a tieto signály prinášajú národnostiam odkaz. V oblasti dvojjazyčnosti štátny tajomník zdôraznil najmä názvy vzdelávacích inštitúcií a dvojjazyčných osvedčení.

Podľa Lászla Bukovszkého, vládneho komisára pre menšiny – nemožno dostatočne zdôrazniť úlohu jazykových práv v rámci práv menšín.

Podľa vládneho komisára má právne prostredie na Slovensku v tejto oblasti stále veľa príležitostí, pričom primárnym cieľom je maximálne využitie možností, ktoré zákon poskytuje. „Chcem, aby boli práva menšín oslobodené od politiky a dvojjazyčnosti, aby sa stali prirodzenými v Európe,“ dodal.

Výstava sa konala v najvyťaženejšej výstavnej sieni Európskeho parlamentu na marcovom plenárnom zasadnutí. Na Slovensku bude tiež prezentovaná v mnohých mestách a obciach obývaných menšinami.

Ďakujeme pánovi europoslancovi Józsefovi Nagymu a štátnemu tajomníkovi Ministerstva životného prostredia Norbertovi Kurillovi za to, že portálu iBardejov.sk  sprostredkovali účasť na otvorení tejto výstavy.

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Expedičná kamera

    V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
  • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

    Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
  • Karneval na ľade

    Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …