Mesto Bardejov naďalej prichádza s aktívnym zavádzaním „smart riešení“,  novodobých technológii , v záujme budovania moderného, ekologického a inteligentného mesta. Zavedenie mobilnej informačnej aplikácie o kultúrno-spoločenskom dianí v Bardejove , ktorá neustále prebieha vývojom i aktualizáciou,  je jedným z postupných,  ďalších krokov budovania nového,  informačného systému mesta .


Aktívne rozširovanie siete cyklotrás je ďalším systematickým krokom pri napĺňaní tejto ambície. Poľsko – slovenský dom, ktorého aktivity sú súčasťou tohto projektu, naviac ponúka požičiavanie dvoch elektrobicyklov a troch horských bicyklov  pre širokú verejnosť i návštevníkov mesta, v záujem podpory a propagácii alternatívnej, ekologickej mobility.

Mesto Bardejov bolo v rámci  aktivít budovania moderného, inteligentného a ekologického mesta, opätovne úspešné pri  získavaní grantov. Tentoraz to bol projekt „Podpora elektromobility v meste Bardejov“. Výška grantu na zakúpenie elektromobilu bola vo výške 30 000€ a spoluúčasť mesta bola len 1500€.

Cieľom tohto environmentálneho grantu je zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok získaním zdrojov na nákup  elektromobilu, ktorý bude využívaný výlučne na činnosti vo verejnom záujme a na výkon samosprávnych funkcií Mestského úradu v Bardejove.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…