Včera 20.6.2019 sa v Divadle Jonáša Záborského uskutočnil kultúrny program spojený s oceňovaním najúspešnejších pedagógov kraja, ktorým sa vzdala úcta za ich náročnú, obetavú a výnimočnú prácu ako aj najúspešnejších žiakov, ktorým sa dostalo ocenenia za ich školské aktivity a mimoriadne úspechy doma aj v zahraničí.


Spolu 21 pedagógov si z rúk predsedu PSK Milan Majerský prevzalo plaketu J. A. Komenského Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región, 20 žiakom sa dostalo uznania v podobe plakety Lux mentium – Svetlo poznania.

Medzi ocenenými boli aj traja Bardejovčania : Ing. Gabriela Vízváriová – učiteľka odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove , RNDr. Marcel Tribus – riaditeľ Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove a Anton Fecko – žiak Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove.

Všetkým oceneným gratulujeme k tomuto úspechu!

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…