V týchto dňoch sa v areáli bývalej krajinskej nemocnice (psychiatrie) vykonáva II. etapa reštaurovania lampového stĺpa na základe reštaurátorského výskumu, ktorý bol I. etapou projektu. Na realizáciu prvej i druhej etapy prispelo ministerstvo kultúry SR prostredníctvom svojho dotačného programu Obnovme si svoj dom celkovou sumou 15 000 eur, samospráva projekt kofinancovala sumou dovedna 4 150 eur.


Bardejovský lampový stĺp je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 1786/1. Vznik tejto neskorogotickej pamiatky sa datuje okolo roku 1500, preto patrí medzi najstaršie stavebné pamiatky mesta. Lampové stĺpy sa v stredoveku stavali na dôležitých križovatkách ciest, cintorínoch a na pamätných miestach.

Lampový stĺp v Bardejove tvorí kamenná štvorboká otvorená vežička s ihlanovitou strieškou položená na osembokom stĺpe – na mieste, na ktorom stojí sa kedysi nachádzal cintorín. Vo vežovitej časti stĺpu horelo svetlo, ktoré plnilo funkciu orientačnú, ale aj spomienkovú. Pri tomto stĺpe sa podľa záznamov z 16. a 17. storočia vykonávali popravy sťatím. V tomto priestore bývala vystavená aj hlava popraveného.

Reštaurátorské práce by mali byť ukončené do konca tohto roka.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…