V týchto dňoch sa v areáli bývalej krajinskej nemocnice (psychiatrie) vykonáva II. etapa reštaurovania lampového stĺpa na základe reštaurátorského výskumu, ktorý bol I. etapou projektu. Na realizáciu prvej i druhej etapy prispelo ministerstvo kultúry SR prostredníctvom svojho dotačného programu Obnovme si svoj dom celkovou sumou 15 000 eur, samospráva projekt kofinancovala sumou dovedna 4 150 eur.


Bardejovský lampový stĺp je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 1786/1. Vznik tejto neskorogotickej pamiatky sa datuje okolo roku 1500, preto patrí medzi najstaršie stavebné pamiatky mesta. Lampové stĺpy sa v stredoveku stavali na dôležitých križovatkách ciest, cintorínoch a na pamätných miestach.

Lampový stĺp v Bardejove tvorí kamenná štvorboká otvorená vežička s ihlanovitou strieškou položená na osembokom stĺpe – na mieste, na ktorom stojí sa kedysi nachádzal cintorín. Vo vežovitej časti stĺpu horelo svetlo, ktoré plnilo funkciu orientačnú, ale aj spomienkovú. Pri tomto stĺpe sa podľa záznamov z 16. a 17. storočia vykonávali popravy sťatím. V tomto priestore bývala vystavená aj hlava popraveného.

Reštaurátorské práce by mali byť ukončené do konca tohto roka.

  • W DRODZE DO TESCO – Adam Faglio

    Prvý júnový víkend v príjemnej spoločnosti nemohol dopadnúť inak ako k spokojnosti na oboc…
  • Festival Bardejovského medu

    Už 2.júna sa v Bardejove na Radničnom námestí uskutoční po prvýkrát Festival Bardejovského…
  • Otváranie fontán

    Posledné aprílové popoludnie sa v Bardejove už tradične spája s podujatím Otváranie fontán…
Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…