Vážené dámy a páni, milí Bardejovčania,
 
ubehlo iba niekoľko hodín od momentu, kedy sme odprevadili do histórie rok 2020
 
a privítali nový rok 2021.
 
Nepochybujem, že v mnohých z nás ešte doznievajú emócie nedávnych Vianoc, kedy sme si užívali blízkosť našich rodných, rozbaľovali dlhoočakávané darčeky a tešili sa z drobných radostí.
 
Prelom rokov je tým najvhodnejším okamihom, aby sme aspoň zopár slovami zhodnotili ten odchádzajúci, a možno aj načrtli kontúry toho, čo samosprávu čaká v tom novom roku.
 
Ak by sme mali hodnotiť rok 2020, tak by sme ho mohli hodnotiť jedným jediným slovom – ťažký. Ťažký pre ľudí, ale aj pre samosprávu. Pandémia, ktorá v niekoľkých vlnách sužovala a sužuje nielen Slovensko, ale doslova celý svet si vyžiadala ľudské obete – to je zrejme to najsmutnejšie konštatovanie. Jej negatívny dopad je však omnoho širší a zasahuje všetky oblasti života – nevynímajúc tie, za ktoré je zodpovedná samospráva a jej orgány.
 
Aj napriek tomuto neradostnému konštatovaniu sa však dá povedať, že život v meste sa ani napriek pandémii nezastavil, a že samospráva vyvíjala maximálne úsilie, aby sa život v našom meste posunul na kvalitatívne vyššiu úroveň.
 
Dokončili sme niekoľko projektov, medzi nimi napríklad dva projekty revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg a Obrancov mieru, pričom v oboch prípadoch boli realizované také opatrenia a stavebné postupy, ktoré reflektujú environmentálne požiadavky tretieho tisícročia.
 
Na sídlisku Obrancov mieru tak pribudli okrem nových chodníkov či ihrísk aj nová, naozaj impozantná fontána s hracími prvkami, ktorá sa určite stane ďalšou dominantou mesta. Komplexne sa zrekonštruovala aj pomerne značná časť sídliska Vinbarg, vrátane osadenia nového osvetlenia, či oddychových miest a športovísk. Zrekonštruovali sme Základnú umeleckú školu Michala Vileca, i budovu Okresného úradu, a pokračovali sme v rekonštrukciách predškolských zariadení. Pribudla cyklolávka cez Topľu a pokračovalo sa v pretváraní nábrežia Tople na impozantný priestor vhodný predovšetkým na voľnočasové aktivity.
 
V oblasti ochrany a zveľaďovania nášho historického dedičstva sa nám konečne podarilo asanovať tzv. „Zelený dom“ na Rhodyho ulici: otvoril sa tak priestor na dotvorenie celej lokality v historizujúcom šate. Pokračuje výstavba hradobného múru na Šiancovej ulici i obnova a rekonštrukcia Hrubej bašty a priľahlého priestoru.
 
Podarilo sa naplniť aj predsavzatie z minulých rokov a dokončili sme výstavbu verejného osvetlenia od križovatky na Bardejovské Kúpele smerom na mestskú časť Dlhá Lúka.
 
Toto je len malý výpočet aktivít, ktoré sa zavŕšili práve v skončenom roku 2020. Ako už bolo spomenuté v úvode, nebol to ľahký rok. Aj napriek tomu, aj napriek skutočnostiam, že sme naše plány museli v mnohom korigovať si trúfam povedať, že sme spoločnými silami posunuli vývoj v Bardejove opäť dopredu, že sme urobili všetko možné pre to, aby sa naše mesto mohlo ďalej pýšiť prívlastkom „Najkrajšie mesto Slovenska“.
 
Aj plány na rok 2021 sa dajú nazvať ambicióznymi: existuje však vážna obava, že pandémia a jej dôsledky budú naše ambície okresávať. Už teraz však chcem povedať, že využijeme všetky dostupné zdroje a všetku vynaloženú námahu, aby sme zabezpečili ďalší rozvoj Bardejova, aby sme zabezpečili čo najvyšší životný komfort jeho obyvateľov i návštevníkov.
 
Vážení spoluobčania,
 
prajem vám všetkým, aby rok 2021 bol pre vás rokom splnených nádejí a očakávaní, aby ste
 
ho prežili v zdraví, v šťastí a pohode. Prajem vám, aby bol pre vás rokom úspešným po všetkých stránkach.
 
Nech sa darí vám, vašim rodinám, nech sa darí celému nášmu mestu.
 
MUDr. Boris HANUŠČAK
 
primátor Bardejova
Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…