V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19, so zreteľom na aktuálne platné nariadenia hlavného hygienika SR a závery rokovania Mestského krízového štábu Mesto Bardejov upravuje režim práce Mestského úradu v Bardejove.


S platnosťou od 5. januára 2021 budú hlavná budova Úradu, ako aj tie objekty, kde sú sústredené jednotlivé jeho oddelenia UZAMKNUTÉ !!!

Žiadame občanov, aby pri vybavovaní svojich úradných záležitostí uprednostnili telefonický, alebo elektronický kontakt – telefónny zoznam je zverejnený na webovom sídle www.bardejov.sk, v sekcii Kontakty.

E-mailové adresy jednotlivých oddelení pre elektronickú komunikáciu:
dane@bardejov.sk – odd. daní a poplatkov, referát daní
odpad@bardejov.sk – odd. daní a poplatkov, referát odpadov
zivotne@bardejov.sk – odd. životného prostredia
vystavba@bardejov.sk – odd. výstavby
majetkove@bardejov.sk – odd. správy majetku
kultura@bardejov.sk – odd. kultúry
skolstvo@bardejov.sk – odd. školstva
socialne@bardejov.sk – odd. sociálne, bytové a zdravotníctva
vnutro@bardejov.sk – odd. správy vnútorných vecí
komunal@bardejov.sk – odd. komunálnych činností

V absolútne nevyhnutných, odôvodnených prípadoch vás žiadame o komunikáciu prostredníctvom videovrátnika, ktorý je umiestnený na dverách budovy na Radničnom námestí 16.
Rovnako vás žiadame, aby ste pri rôznych platbách prednostne využívali elektronickú formu úhrady.

Tento režim práce Mestského úradu a jeho oddelení platí až do odvolania !

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…