Pre návštevníkov, ale aj domácich, chystáme ďalšiu novinku, ktorá im priblíži, ako naše mesto vyzeralo pred cca 300 rokmi!


Po tom, čo sme vás minule informovali o tom, že v našej galérii dokončil trojčlenný tím v zložení Ing. Arch. Marianna Majchráková, Ing. Peter Pizur a Vladislav Slosarčik model Šarišského hradu sme vám sľúbili, že budú hneď pokračovať na projekte Bardejova. Sľub samozrejme plníme a prinášame vám aj fotku jeho aktuálnej podoby. Včera sme s Ing. Pizurom zhodnotili aktuálny stav a naplánovali postupné kroky, ktoré povedú k jeho dokončeniu a umiestneniu v sklenenej vitríne na Rhodyho ulici.

Model bude nielenže osvetlený za pomoci 149 LED diód umiestnených priamo v miniatúrach budov, ale aj ozvučený dvojjazyčným výkladom. Projekt „Bardejov v XIII. storočí“ vo virtuálnej podobe bude pozostávať zo spomínaného 3D model historického jadra mesta Bardejov v mierke 1:500, ale aj jeho virtuálnej podoby, ktorú budú môcť návštevníci vidieť s využitím okuliarov pre virtuálnu realitu.

Model predstavuje hypotetickú, resp. ideálnu rekonštrukciu centra mesta v 18. storočí. Hlavnými podkladmi pre vytvorenie a spracovanie tohto modelu boli dostupné mapové podklady mesta, geodetické zameranie dodané spoločnosťou A-typ Prešov, literatúra, ktorá sa venuje dejinám mesta Bardejov a archívnymi materiálmi Šarišského múzea, Štátneho archívu v Prešove – pracovisko archív Bardejov, archív Krajského pamiatkového úradu Prešov. Bonusom budú aj prvky rozšírenej reality, ktoré sa budú zobrazovať v mobile resp. tablete priamo na ulici pri pohľade na aktuálnu podobu mesta .

Veľmi sa z tohto projektu tešíme a nevieme sa dočkať finálnej podoby, ktorú vám najneskôr do konca tohto roka odprezentujeme. 😊

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Expedičná kamera

    V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
  • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

    Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
  • Karneval na ľade

    Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …