Pred necelým rokom v Bardejove dokončili nový cyklochodník s prístreškom na Štefánikovej ulici, ktorý uľahčil presun cyklistov z Bardejova smerom na Mníchovský potok, pretože to bol predtým jeden z najnebezpečnejších dopravných úsekov. Tento krátky úsek zapadol ako kúsok do skladačky projektu Aqavello, ktoré v pohraničí prepojil kúpeľné mestá na Slovensku a v Poľsku cyklotrasou o celkovej dĺžke 238 km.


Keďže naša samospráva pristupuje k tvorbe cyklistickej infraštruktúry systematicky a vďaka dopredu pripravovanej dokumentácii pružne reaguje na grantové výzvy v tejto oblasti, v uplynulom roku sa začalo tiež z výstavbou cyklochodníka na nábreží rieky Topľa, ktorého súčasťou bude aj nová cyklo-lávka, ktorá bude zavesená na existujúci „Mokrolužský most“.

Aktuálne sa tiež finišuje s administratívnymi úkonmi súvisiacimi so schválením časti cyklochodníka, ktorý prepojí zrevitalizované nábrežie rieky Topľa so sídliskom Vinbarg a smerom k Lidlu aj s pripravovanou modernizáciou cesty I/77 smerom na Bardejovské Kúpele. Nie všetko je však v silách samosprávy samotnej. V oblasti rozvoja turistickej infraštruktúry, v rátane tej určenej pre cyklistov, v uplynulých rokoch investovala vlastné aj dotačné prostriedky Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov, ktorej je mesto členom. Tá počas posledných rokov vytvorila sieť single trailov, z ktorých jeden pod názvom „Herkules prepája Bardejov s Bardejovskými Kúpeľmi.

Spolu s krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa OOCR podarilo zrekonštruovať niekoľko náučných a turistických chodníkov vrátane dvoch rozhľadní. V súčastnosti pripravuje Ďalšiu etapu so schváleného grantu. Netreba zabudnúť aj na aktivity Bardejovských Kúpeľov a.s. a Štátnych lesov SR š.p. ,ktoré zrevitalizovali kúpeľné jazierko, jeho okolie a náučný chodník Čierna mláka.

Dnes sme si niektoré zo spomínaných lokalít boli pozrieť s primátorom mesta Borisom Hanuščakom, ktorý nám prezentoval aj plány už začatej revitalizácie vnútra protipovodňového múru, ktoré sa zazelenie a na dvoch miestach vzniknú aj zóny, kde budú môcť obyvatelia aj návštevníci tráviť čas bezprostredne pri rieke.

Obzvlášť v tomto čase, keď sa nedá za rekreáciou vycestovať veríme, že množstvo bardejovčanov ale aj návštevníkov nášho krásneho mesta ocení investície , ktoré dnes umožňujú aktívne tráviť voľný čas v našom regióne. Veríme, že sa podarí naplniť aj ďalšie ambiciózne rozvojové plány, aj keď žijeme v období, ktoré nie je priaznivé v ekonomickej oblasti vo vzťahu k rozpočtom samospráv.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…