Pred necelým rokom v Bardejove dokončili nový cyklochodník s prístreškom na Štefánikovej ulici, ktorý uľahčil presun cyklistov z Bardejova smerom na Mníchovský potok, pretože to bol predtým jeden z najnebezpečnejších dopravných úsekov. Tento krátky úsek zapadol ako kúsok do skladačky projektu Aqavello, ktoré v pohraničí prepojil kúpeľné mestá na Slovensku a v Poľsku cyklotrasou o celkovej dĺžke 238 km.


Keďže naša samospráva pristupuje k tvorbe cyklistickej infraštruktúry systematicky a vďaka dopredu pripravovanej dokumentácii pružne reaguje na grantové výzvy v tejto oblasti, v uplynulom roku sa začalo tiež z výstavbou cyklochodníka na nábreží rieky Topľa, ktorého súčasťou bude aj nová cyklo-lávka, ktorá bude zavesená na existujúci „Mokrolužský most“.

Aktuálne sa tiež finišuje s administratívnymi úkonmi súvisiacimi so schválením časti cyklochodníka, ktorý prepojí zrevitalizované nábrežie rieky Topľa so sídliskom Vinbarg a smerom k Lidlu aj s pripravovanou modernizáciou cesty I/77 smerom na Bardejovské Kúpele. Nie všetko je však v silách samosprávy samotnej. V oblasti rozvoja turistickej infraštruktúry, v rátane tej určenej pre cyklistov, v uplynulých rokoch investovala vlastné aj dotačné prostriedky Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov, ktorej je mesto členom. Tá počas posledných rokov vytvorila sieť single trailov, z ktorých jeden pod názvom „Herkules prepája Bardejov s Bardejovskými Kúpeľmi.

Spolu s krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa OOCR podarilo zrekonštruovať niekoľko náučných a turistických chodníkov vrátane dvoch rozhľadní. V súčastnosti pripravuje Ďalšiu etapu so schváleného grantu. Netreba zabudnúť aj na aktivity Bardejovských Kúpeľov a.s. a Štátnych lesov SR š.p. ,ktoré zrevitalizovali kúpeľné jazierko, jeho okolie a náučný chodník Čierna mláka.

Dnes sme si niektoré zo spomínaných lokalít boli pozrieť s primátorom mesta Borisom Hanuščakom, ktorý nám prezentoval aj plány už začatej revitalizácie vnútra protipovodňového múru, ktoré sa zazelenie a na dvoch miestach vzniknú aj zóny, kde budú môcť obyvatelia aj návštevníci tráviť čas bezprostredne pri rieke.

Obzvlášť v tomto čase, keď sa nedá za rekreáciou vycestovať veríme, že množstvo bardejovčanov ale aj návštevníkov nášho krásneho mesta ocení investície , ktoré dnes umožňujú aktívne tráviť voľný čas v našom regióne. Veríme, že sa podarí naplniť aj ďalšie ambiciózne rozvojové plány, aj keď žijeme v období, ktoré nie je priaznivé v ekonomickej oblasti vo vzťahu k rozpočtom samospráv.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Cyklolávka na ulici Pod Lipkou

Nová cyklolávka na ulici Pod Lipkou je už krátko pred dokončením. Samospráva má pripravené…