Dnes (22.6.2022) sa primátor mesta Boris Hanuščak stretol v priestoroch mestského úradu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou a jej kolegyňami, ktoré sú na pracovnej ceste po regiónoch Slovenska. Diskutovali spolu o možnostiach spolupráce samosprávy a Úradu komisárky v oblasti pomoci občanom so zdravotným postihnutím.


Po stretnutí s primátorom sa uskutočnila prezentácia činnosti Úradu v Poľsko-slovenskom dome a zástupkyne Úradu absolvovali návštevy a prehliadky zariadení pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

Podstatou činnosti komisárky je špecializovaná verejná ochrana práv: špecializácia spočíva v tom, že sa zaoberá výlučne právami osôb so zdravotným postihnutím. Jej pôsobnosť sa vzťahuje na orgány verejnej a štátnej správy, územnej samosprávy, a taktiež na právnické a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Na komisárku sa môže obrátiť každý vo veci porušovania, alebo ohrozovania práv osôb so zdravotným postihnutím, resp. s dlhodobým zdravotným problémom.

Ako na dnešnej prezentácii odznelo, komisárka za prioritu svojej práce považuje okrem iného najmä odstraňovanie predsudkov, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a neochotu riešiť životné podmienky takto postihnutých občanov.

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…