Dnes (19.5.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí XXI.-vé mimoriadne zasadnutie mestskej rady (MsR), ktoré malo na programe rokovania jeden bod: rozpočtové opatrenie primátora mesta.


Jeho prerokovanie bolo nutné, pretože poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom ostatnom zasadnutí 14. mája síce schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok niekoľkých projektov, ale ešte predtým hlasovaním stiahli z rokovania Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta, ktorý obsahoval aj finančné krytie týchto projektov.

Utorkovým prerokovaním Rozpočtového opatrenia primátora mesta č.4/2020 sa tak zabezpečia finančné zdroje na postupnú realizáciu projektov zelených parkovísk na uliciach Sázavského a Wolkerovej, vodozádržných opatrení ZŠ Bartolomeja Krpelca, „zelenej“ strechy na objekte športovej haly, rekonštrukcie futbalového štadióna, rozšírenia zberného dvora a na spolufinancovanie rekonštrukcie interiéru kina Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…