Ako sme vás už viackrát informovali, mesto Bardejov získalo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia ( Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov)nenávratný finančný príspevok vo výške 515 488,30 €.


Pôvodne sa s prácami na rekonštrukcii Materskej škôlky na Komenského ul. 24 malo začať už na jar minulého roka tak, aby sa väčšina prác stihla počas prázdnin. Nakoniec však kvôli zdĺhavému administratívnemu procesu a rôznym kontrolám sa tieto práce mohli rozbehnúť až koncom minulého roka. Samospráva v spolupráci s dodávateľom robí všetko preto aby sa stihlo ukončenie prác v súlade s projektom do konca júna (30.6.2019) a neprišli o žiadne externé financie.

V prvom rade by sme chceli požiadať o trpezlivosť všetkých, tak personál, ako aj deti a ich rodičov, ktorí každodenne znášajú diskomfort kvôli tomu, že sa pracuje počas prevádzky škôlky. Odmenou za to im budú vynovené priestory na úrovni zodpovedajúcej 21.storočiu a to už v nasledovnom školskom roku.  Keďže nie všetky rekonštrukcie súvisia s hlavným cieľom projektu, a preto sa nedajú financovať z týchto externých zdrojov, priebežne treba prehodnocovať potrebu ich realizácie tak, aby ukončená rekonštrukcia nevykazovala na prvý pohľad neestetické nedostatky, alebo dokonca zníženú funkčnosť a možnosti užívania objektu.

Kvôli nahromadeniu takýchto zásadných rozhodnutí navštívil škôlku minulý týždeň primátor mesta MUDr.Boris Hanuščak, ktorý následne zvolal na druhý deň mimoriadny deň za účasti všetkých kompetentných osôb. Tí si spolu s riaditeľkou škôlky podrobne prešli všetky priestory a do konca tohto týždňa vyčíslia náklady tých najnutnejších dodatočných prác. Veríme, že sa podmienky v škôlke budú priebežne zlepšovať postupným ukončovaním všetkých čiastkových fáz rekonštrukcie a aj v mene samosprávy ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…