Do 9-teho ročníka kampane Národný týždeň manželstva na Slovensku, ktorý prebiehal od 11. do 17. februára 2019 sa zapojila aj Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Súčasťou programu bola sprievodná akcia pre deti z CZŠ s MŠ sv. Faustíny z Dlhej Lúky, ktoré sa zapojili do témy s názvom Moja rodina.


Sprievodná akcia sa konala 12.2.2019 o 14:00 hodine, ktorú pripravila Mgr. Jana Lipková z oddelenia literatúry pre deti a mládež. Deti sa zážitkovou formou rozprávali o rodine a jej hodnotách a v rámci tvorivej dielne si mohli vyrobiť svoj rodokmeň. Hlavným programom bola beseda o manželstve, ktorá sa konala 14.2.2019 o 17:00 hodine v čitárni knižnice. Úvodu sa zhostila jej riaditeľka Mgr. Iveta Michalková, ktorá privítala pozvaných hostí a všetkých prítomných.

Beseda bola v ekumenickom duchu, pretože pozvanie na besedu prijali Mgr. Ján Velebír, evanjelický farár ECAV v Bardejove, ktorý vo svojom príhovore ponúkol všeobecný pohľad na manželstvo. Pripomenul, že naša spoločnosť od Nežnej revolúcie zažíva slobodu, ktorá „patrí k veľmi vzácnym hodnotám nášho života. Aby sme však správne využili jej podstatu, potrebujeme pojmu sloboda správne rozumieť.“ Sloboda neznamená, že si môžem robiť čo sa mi chce a rovnako aj človek, ktorý vstupuje do manželstva slobodne to neznamená, že si rovnako môže robiť čo chce.

Sloboda má mať isté hranice a pravidla, ktoré nie sú jej obmedzením, ale našou ochranou. Preto aj manželstvo sa musí žiť podľa jasných pravidiel a stále ho treba budovať a dotvárať. Lebo ako sám poznamenal, že „nerešpektovanie pravidiel nie je prejavom slobody, ale nerozumnosti.“ Ako druhý so svojim príhovorom vystúpil PaedDr. ThLic. Florián Potočňák, gréckokatolícky kňaz z farnosti Bardejov-Vinbarg, ktorý ako katolícky kňaz hovoril o sviatostnom manželstve, pretože ho ustanovil sám Ježiš Kristus.

Manželstvo ako sviatosť vysvetlil všetkým prítomným slovami, ktoré hovorí aj snúbencom na predmanželských stretnutiach. Poukázal aj na to, ako sa treba pripraviť na manželstvo. Prvá je vzdialená príprava a to je život v rodine a ako je treba zvládať úlohu otca a matky vo vzťahu k deťom. Druhá je blízka príprava na manželstvo a tretia je bezprostredná príprava na samotný sobáš.

Medzi pozvanými hosťami boli manželia Horkajovi a manželia Krukárovi, ktorí všetkým prítomným povedali svoje svedectvá o tom ako sa spoznali, ako prežívajú manželstvo a rodičovstvo so svojimi radosťami a trápeniami. Druhou časťou večera bola voľná diskusia do ktorej sa mali možnosť zapojiť všetci prítomní. Pred samotným ukončením udelili duchovní otcovia svoje požehnanie a slová vďaky. Celý večer svojimi piesňami sprevádzala známa bardejovská folková hudobná skupina Slnovrat, ktorá dotvárala príjemnú atmosféru. Takáto akcia sa v okresnej knižnici konala prvýkrát a pre veľký úspech veríme, že nie posledný.

Autor textu a foto.: Mgr. Michal Balaščák, OKDG

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…