Vo štvrtok 28.9.2017 stretli v zasadačke Mestskej rady zástupcovia záujmových združení a seniorských organizácií na pozvanie primátora mesta MUDr.Borisa Hanuščaka. Spolu s primátorom ich prijal vedúci kancelárie primátora – Mgr.Jozef Guliga Predmetom stretnutia bola vzájomná koordinácia podujatí venovaných úcte k starším ale aj témy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi mestom a týmito združeniami. Prvým podujatím k téme: „Október – mesiac úcty k starším “ bol piatkový koncert v Športovej hale Mier, ktorého sa zúčastnili seniori z celého okresu ale aj hostia z Poľska.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…