Milé ženy, milé dámy, dievčence,

aj keď doba možno príliš nepraje rôznym sviatkom dnešný deň je predsa len dňom výnimočným. Už tradične je v našich končinách ôsmy marec  vnímaný ako Deň žien, deň, kedy intenzívnejšie než kedykoľvek vnímame naše drahé ženy ako lepšiu časť spoločnosti, ako ochrankyne rodinného krbu, ako nositeľky ľudského rodu, objekty našich mužských snažení, častokrát ako múzy či inšpirácie pre činy nás – mužov.

Preto vyjadrujem veľké poďakovanie všetkým ženám bez rozdielu, pozdravujem s ich sviatkom a želám vám, aby ste aj naďalej boli neoddeliteľnou súčasťou nášho života, aby ste ho aj naďalej napĺňali láskou, starostlivosťou a duchovnosťou, želám vám, aby ste cítili našu pozornosť vždy – nielen v tento výnimočný deň !

Prinášate do nášho života citový a pocitový rozmer – a to je mnohokrát dôležitejšie, než pragmatizmus, ktorý je charakteristický skôr nám, mužom….

Želám vám nádherný jarný Medzinárodný deň žien !

MUDr. Boris HANUŠČAK

primátor Bardejova

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…