Ďalším úspešným projektom, vďaka ktorému mesto zrekonštruuje kultúrnu pamiatku z externých zdrojov je projekt „Reštaurovanie Lampového stĺpa v Bardejove – 2. etapa, č. ÚZPF 1786/1“ v rámci programu Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.


Schválená dotácia je vo výške 12 000 €. Obsahom projektu je reštaurovanie gotického kamenného lampového stĺpa v areáli bývalej nemocnice na Jiráskovej ul. v Bardejove realizovaním nasledovných aktivít: – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, – dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác. V roku 2018 sa v rámci I. etapy zrealizoval reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

Bardejovský lampový stĺp je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Vznik tejto neskorogotickej pamiatky sa datuje okolo roku 1500. Podľa záznamov zo 16. a 17. storočia sa pri ňom vykonávali popravy sťatím. V tomto priestore bývala vystavená aj hlava popraveného človeka.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…