Mesto Bardejov bolo opäť úspešné v rámci výzvy programu Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom / Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.


Do konca roka by sa mala zrealizovať v poradí už 3. etapa obnovy objektu a to oprava fasády v rozsahu 832 m2, ktorá je v kritickom stavebno-technickom stave a nezodpovedá jej pamiatkovej hodnote a ani funkcii, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.

Celkové predpokladané náklady: 59 866,00 € z toho schválená dotácia: 25 000,00 € .

V rámci predchádzujúcich etáp rekonštrukcie financovaných tiež z tohoto programu sa podarilo opraviť celú strechu objektu.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…