Dnes (16.10.2020) dopoludnia rokoval v Bardejove formou videokonferencie mestský krízový štáb (MsKŠ). Ten dospel k rozhodnutiam, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov:


a.)po zrelom posúdení vývoja pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj po konzultáciách s okresným epidemiológom a na jeho odporúčanie ostávajú v režime dištančného vzdelávania všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta naďalej, minimálne do 28.10.2020. Podrobnosti budú zverejnené v priebehu dňa na všetkých dostupných informačných kanáloch, ktoré ma samospráva Bardejova k dispozícii,

b.)situácia v materských školách je neustále monitorovaná, zatiaľ sa neuvažuje o ich uzavretí…,

c.)boli prijaté nové opatrenia vo vzťahu k režimu práce Mestského  úradu (od pondelka vybavovanie klientov prostredníctvom videovrátnika),

d.)zariadenia sociálnych služieb sú naďalej v režime sprísneného dohľadu a platia pre nich prísne obmedzujúce pravidlá (zákaz návštev klientov…),

e.)naďalej platí odporúčanie dôsledného dodržiavania opatrení a odporúčaní kompetentných štátnych orgánov (týka sa tak riaditeľov mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj pre konateľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a všetkých zamestnancov samosprávy).

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…