Len pred niekoľkými minútami skončilo mimoriadne rokovanie Mestského krízového štábu, ktoré zvolal primátor Boris Hanuščak v súvislosti s hrozivým vývojom situácie COVID-19 v meste a okrese.


Závery dnešného rokovania by sa dali zhrnúť do nasledujúcich bodov:

už v najbližších hodinách, resp. dňoch budú mať riaditelia a konatelia mestských organizácií a obchodných spoločností povinnosť zabezpečiť pre svoje potreby dostatok rýchlotestov (tie by mali byť k dispozícii už začiatkom budúceho týždňa) na testovanie svojich zamestnancov,

intenzívne sa zvažuje možnosť vytvorenia v Seniorcentre testovacieho, odberného miesta s vyškoleným zdravotníckym personálom,

zrejme sa pristúpi k povinnému testovaniu tých zamestnancov, ktorí sa vracajú z dovolenky a majú podozrenie na kontakt s infikovanými osobami,

po overení dostupnosti a rýchlosti technickej realizácie by sa malo pristúpiť k režimu práce mestského úradu formou videovrátnika, t.z. zamedziť priamemu kontaktu klientov so zamestnancami, okrem absolútne nevyhnutných a odôvodnených prípadov,

naďalej ostávajú v platnosti už skôr prijaté opatrenia.

Primátor opätovne vyzval všetkých k maximálnej zodpovednosti, dôslednému dodržiavaniu nariadení a odporúčaní kompetentných štátnych orgánov a Ústredného krízového štábu, k dodržiavaniu hygienických nariadení (Rúško – odstup – Ruky) a k všeobecnej obozretnosti v každodennom živote. Rastúce čísla totiž zrejme svedčia o tom – a dnes to potvrdil aj okresný epidemiológ -, že krivka počtu infikovaných bude mať ešte stúpajúci trend a nevedno, kedy bude kulminovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…