Len pred niekoľkými minútami skončilo mimoriadne rokovanie Mestského krízového štábu, ktoré zvolal primátor Boris Hanuščak v súvislosti s hrozivým vývojom situácie COVID-19 v meste a okrese.


Závery dnešného rokovania by sa dali zhrnúť do nasledujúcich bodov:

už v najbližších hodinách, resp. dňoch budú mať riaditelia a konatelia mestských organizácií a obchodných spoločností povinnosť zabezpečiť pre svoje potreby dostatok rýchlotestov (tie by mali byť k dispozícii už začiatkom budúceho týždňa) na testovanie svojich zamestnancov,

intenzívne sa zvažuje možnosť vytvorenia v Seniorcentre testovacieho, odberného miesta s vyškoleným zdravotníckym personálom,

zrejme sa pristúpi k povinnému testovaniu tých zamestnancov, ktorí sa vracajú z dovolenky a majú podozrenie na kontakt s infikovanými osobami,

po overení dostupnosti a rýchlosti technickej realizácie by sa malo pristúpiť k režimu práce mestského úradu formou videovrátnika, t.z. zamedziť priamemu kontaktu klientov so zamestnancami, okrem absolútne nevyhnutných a odôvodnených prípadov,

naďalej ostávajú v platnosti už skôr prijaté opatrenia.

Primátor opätovne vyzval všetkých k maximálnej zodpovednosti, dôslednému dodržiavaniu nariadení a odporúčaní kompetentných štátnych orgánov a Ústredného krízového štábu, k dodržiavaniu hygienických nariadení (Rúško – odstup – Ruky) a k všeobecnej obozretnosti v každodennom živote. Rastúce čísla totiž zrejme svedčia o tom – a dnes to potvrdil aj okresný epidemiológ -, že krivka počtu infikovaných bude mať ešte stúpajúci trend a nevedno, kedy bude kulminovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…