Vo štvrtok 11. júna sa konalo ďalšie zasadnutie Mestského krízového štábu (MsKŠ). Jeho členovia detailizovali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/4738/2020 z 9. júna t.r.


Na jeho základe samospráva pristupuje k istému uvoľňovaniu doterajších hygienicko – epidemiologických opatrení: tie sa týkajú najmä služieb poskytovaných v sociálnej oblasti, či v oblasti školstva. Od pondelka 15.6. budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta fungovať bez obmedzení počtu detí, od 22.6. na dobrovoľnej báze bude fungovať aj vzdelávanie žiakov II. stupňa základných škôl. Základná umelecká škola je zatiaľ (aj vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu) uzavretá – s jej otvorením sa počíta zrejme až od 1. septembra t.r.

Už v najbližších dňoch by mala byť otvorená krytá plaváreň (čaká sa iba na výsledky hygienických rozborov RÚVZ), a od piatka 12. Júna sa za zachovania istých hygienických opatrení skúšobne, cez nadchádzajúci víkend,  spúšťa premietanie v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch.

MsKŠ sa taktiež zaoberal návrhom spracovania tzv. „pandemických plánov“, t.z. akýmsi manuálom, ktorým by sa samospráva a ňou riadené inštitúcie mali riadiť v čase krízovej situácie. Tieto materiály by mali byť spracované a na prerokovanie vedenia mesta predložené do začiatku septembra tohto roka.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…