Aj keď je ukončenie výstavby nového cyklochodníka popri rieke Topľa plánované až v polovici budúceho roka, samospráva by chcela mať ukončenú väčšiu časť prác už pred príchodom zimy.


Uľahčilo by to pohyb návštevníkom tejto lokality a aj zimnú údržbu. Koordinácia prác za týmto účelom bola hlavným predmetom dnešného kontrolného dňa, ktorý zvolal primátor mesta MUDr.Boris Hanuščak.

Nový cyklochodník pozdĺž nábrežia rieky Topľa od Mokrolužského mosta po križovatku ulíc Toplianska a Tarasa Ševčenka bude mať celkovú dĺžku 818 m a pozdĺž neho sa vybuduje aj nové verejné osvetlenie. Súčasťou projektu je aj nová cyklolávka vedľa existujúceho Moklolužského mosta.

Doba realizácie: 08/2019 – 06/2020
Celkové predpokladané náklady: 674 408,40 €
z toho požadovaná dotácia: 640 687,98 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 671 563,32 €
z toho schválená dotácia: 637 985,15 €

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…