Piatkový /23.4./ deň patril o.i. i aktivitám v areáli bývalého kláštora: primátor Boris Hanuščak spolu s viceprimátormi Evou Hudákovou a Vladimírom Savčinským, rovnako tak aj za prítomnosti mestského poslanca Martina Šmilňáka absolvovali prehliadku a kontrolu postupujúcich prác jeho rekonštrukcie.


Obnova františkánskeho kláštora v Bardejove je súčasťou projektu Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území, ktorý realizuje mesto Bardejov v spolupráci s poľským mestom Grybów a občianskym združením Náš Bardejov. Projekt, vychádzajúci z potreby rozvoja turistického potenciálu cezhraničného územia, bol podporený finančným príspevkom vo výške 2,82 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Okrem kláštora v Bardejove v rámci neho zrenovujú budovu bývalého Domu kultúry v Grybówe, ktorá je takisto v zlom technickom stave. V rámci obnovy vzniknú v oboch objektoch dielne pre remeselníkov, žijúcich v pohraničnej oblasti. Vytvoria sa tak centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre obe krajiny. Návštevníci si budú môcť niektoré remeslá aj vyskúšať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…