Domov Články Kultúra Knižnica v ústrety seniorom

Knižnica v ústrety seniorom

3 .
Komentáre vypnuté na Knižnica v ústrety seniorom
1,752

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v spolupráci s Mestom Bardejov a Centrom sociálnych služieb v Bardejove sa rozhodla poskytovať novú bezplatnú službu Knižnica v ústrety seniorom, ktorá je určená pre klientov Centra sociálnych služieb, ktorým ich zdravotný stav už nedovoľuje navštevovať kultúrne inštitúcie.


Preto sa knižnica rozhodla ísť k týmto ľuďom, a pravidelne zapožičiavať knihy a časopisy z knižničného fondu okresnej knižnice. V ponúknutom zozname sa nachádzajú knihy rôzneho žánru, aby sa tak zistilo, o čo majú klienti najväčší záujem. V ponuke sú aj audioknihy z dôvodu, že v centre sa nachádzajú aj slabozrakí. Cieľom tejto služby je nie len plnohodnotne vyplniť ich voľný čas a upevňovať ich vzťah ku knihám, ale aj rozšíriť a posilniť spoluprácu so seniormi v seniorských centrách.

Zapájať ich v rámci možnosti do čítania kníh, kultúrnych a edukačných aktivít, pretože kultúra a láska ku knihám je to, čo nás spája. Uvedenie tejto služby sa konalo 9.10.2019 v Centre sociálnych služieb v Bardejove. Na úvod sa seniorom prihovorila riaditeľka centra Ing. Anna Göblová a riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Michalková predstavila ponúkanú bezplatnú službu. Následne bola klientom formou biblioterapie prednesená báseň, po ktorej nasledovala voľná diskusia a zo strany seniorov bolo vidieť záujem o túto aktivitu knižnice.

Autor textu: Mgr. Michal Balaščák, OKDG

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…