S cieľom ponúknuť turistom z ďalekých krajín program na dlhší čas, aby sa im výlet do našich končín oplatil , spolupracujú lokálne organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu aj so susednými regiónmi nielen na Slovensku ale aj v Poľsku.


Naše mesto spolupracuje v rámci viacerých aktivít na budovaní spoločnej turistickej značky/produktu pod názvom “ Carpathia“. Hlavným aktérom pri jej budovaní je združenie Karpatský Euroregión so sídlom v poľskom Rzeszowe. V uplynulých dňoch zorganizovali pre tour-operátorov z ďalekej Číny infocestu s mnohými zastávkami po celom regióne.

Cesta viedla z Rzeszowa do Košíc a samozrejme sa zastavili aj u nás v Bardejove kde sme im zorganizovali prehliadku mesta aj Bardejovských Kúpeľov. Veríme, že sa im u nás páčilo a privedú sem čo najviac turistov nielen zo svojej krajiny.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…