Do širšieho sveta sa dostávajú zvesti a informácie o príprave zavedenia regionálneho značenia s názvom Regionálny produkt Horný Šariš. Pôjde o grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne Horného Šariša a spĺňajú vopred stanovené kritériá…


Do Poľsko – slovenského domu v Bardejove pozvali dňa 7.7.2020 iniciátori zavedenia regionálnej značky (MAS Horná Topľa / MAS Sekčov – Topľa / Kultúrne a turistické centrum v Bardejove Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o., /kredenc. / Hmcomp) ďalších potenciálnych aktérov rozvoja územia, ktorých sa téma podpory lokálneho trhu týka, ako aj samotných producentov a poskytovateľov služieb, ktorých sa získanie regionálnej značky bezprostredne dotýka. Informačný seminár, ktorý bol pre nich pripravený ponúkol informácie a témy z praxe tak, aby získali reálnu predstavu o nástrahách, avšak predovšetkým prínosoch regionálnej značky pre lokálny trh. Prezentovaná bola genéza vzniku regionálneho značenia na Slovensku i v Česku, súčasný stav a veľmi detailne bol predstavený celý koncept regionálnej značky MAS Gemer-Malohont, o ktorom hovorila Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS Malohont.

Dôležitými argumentami pre zavedenie regionálnej značky – Horný Šariš je to, že je príspevkom pre podporu lokálneho trhu o.i. prostredníctvom skrátenia cesty od výrobcu k spotrebiteľovi. Pre výrobcov znamená tiež podporu propagácie produktov, zvýšenie prestíže, konkurenčnú výhodu, zvýšenie odbytu a taktiež jednoznačnú identifikáciu výrobkov vo vzťahu k regiónu. Pridanou hodnotou je podpora vzájomnej spolupráce a možná výmena skúseností. Regionálnou značkou je možné značiť potravinárske produkty (mäso, mlieko, syry, med, víno, chlieb, cestoviny, bylinky a pod.), remeselné alebo tradičné výrobky, ubytovacie a stravovacie služby, avšak aj podujatia, resp. zážitky. Regionálne značenie je však i príspevkom k rozvoju udržateľného cestovného ruchu. Značka totiž garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území. Znamená to, že návštevník – turista zaručene dostane niečo, čo je pre región, ktorý navštívil tradičné, spája sa s daným regiónom. Spotrebiteľom tak regionálna značka vytvorí príležitosť uspokojiť dopyt po kvalitných miestnych produktoch a službách.

Nemenej dôležitým dôvodom je podpora využívania miestnych zdrojov, uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu i zachovanie väzieb obyvateľov k regiónu. Organizátori získali od účastníkov workshopu potvrdenie zmyslu ich úsilia, potrebnosti podpory územia vytvorením regionálneho značenia a pomoc pri zadefinovaní si územia, pre ktoré historicky bude možné nastaviť kritériá pre získanie jedinečnej značky Horný Šariš. Iniciátori zavedenia regionálnej značky pripravujú na jeseň 2020 ďalší informačný workshop, ktorý už bude určený predovšetkým pre producentov a poskytovateľov služieb z územia Horného Šariša s cieľom predstaviť konkrétne kroky a postupy pri certifikovaní ich výrobkov a služieb. Dovtedy bude priestor na vytvorenie loga regionálnej značky Horný Šariš a vytvorenie zásad i kritérií pre udeľovanie osobitého označovania kvalitných produktov a služieb.  Iniciatíve zavedenia regionálnej značky predchádzal vznik kampane proBuJ.sk ktorá vznikla v čase koronakrízy a ktorej cieľom je podporiť poctivých výrobcov,  chovateľov a pestovateľov v okrese Bardejov.
Spracovala: Mgr. Lenka Smetanková, manažérka MAS Sekčov – Topľa

 

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Expedičná kamera

    V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
  • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

    Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
  • Karneval na ľade

    Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …