Gratulujeme Kristiánovi Jančošekovi, žiakovi 5.G. Gymnázia Leonarda Stöckela k 3. miestu v súťaži Poľsko mojimi očami. Súťaž sa uskutočnila v októbri 2021 rámci 6. Poľských dní. V mene Poľského inštitútu v Bratislave a Inštitútu stredoeurópskych štúdií odovzdala ceny a diplomy riaditeľka Inštitútu stredoeurópskych štúdií FF PU doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD…

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školsk…