Gratulujeme Kristiánovi Jančošekovi, žiakovi 5.G. Gymnázia Leonarda Stöckela k 3. miestu v súťaži Poľsko mojimi očami. Súťaž sa uskutočnila v októbri 2021 rámci 6. Poľských dní. V mene Poľského inštitútu v Bratislave a Inštitútu stredoeurópskych štúdií odovzdala ceny a diplomy riaditeľka Inštitútu stredoeurópskych štúdií FF PU doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD…

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Slniečko vyrobené z koreňov stromu v areáli ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

Je dôležité, v akom estetickom priestore žijeme, pracujeme, existujeme. Snaha o skrášľovan…