Dnes dopoludnia (17. mája t.r.) bolo zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejnej obchodnej súťaže (VOS) odovzdané stavenisko projektu „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ, ul.  Komenského 23 v Bardejove“.


Tento projekt je jedným z mnohých schválených, realizáciou ktorých sa významným spôsobom jednak znížia energetické náklady na samotný komplex budov, ale aj zestetizuje a skvalitní prostredie, v ktorom výučba prebieha.  V rámci pripravovane rekonštrukcie sa zateplí obvodový plášť, sokel, základy, strop nad exteriérom, stropy posledných podlaží pod nevykurovaným priestorom, ostenia a nadpražia okien. Všetky otvorové konštrukcie sa vymenia za nové plastové s izolačným 3-sklom.

Vykurovanie a príprava teplej vody ostávajú pôvodné. Vykurovacia sústava sa hydraulicky vyreguluje. Na radiátory sa osadia termostatické hlavice. Vetranie jedálne bude riešené pomocou podstropných rekuperačných jednotiek. V troch triedach sa vymenia pôvodné svietidlá za nové LED.

Celkové schválené oprávnené náklady predstavujú sumu takmer 948 tisíc €, z toho nenávratný finančný príspevok vyše 900 tisíc €.

Rekonštrukcia bude prebiehať najmä počas letných prázdnin tak, aby na prelome októbra/novembra mohla byť – v prípade, že nenastanú nepredvídateľné okolnosti – ukončená.

Realizácia už schválených projektov rekonštrukcií škôl a školských zariadení zabezpečí, že všetky edukačné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostanú úplne nový „šat“.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…