Začala sa konferencia Bardkontakt, ktorá sa koná v zasadačke Mestského úradu pod záštitou Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Na tejto konferencii sa prejednáva problematika mestských pamiatkových centier kde hlavnou témou vedeckej konferencie je Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov. Otvorenie konferencie sa začalo privítaním hostí primátorom mesta, ktorý následne odovzdal ocenenia organizátorom pri príležitosti jubilejného 25. ročníka. Konferencia potrvá dva dni a predchádza otvoreniu jarmoku.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Dnes odovzdali stavenisko

Dnes dopoludnia (17. mája t.r.) bolo zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejnej obchodnej súť…