Začala sa konferencia Bardkontakt, ktorá sa koná v zasadačke Mestského úradu pod záštitou Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Na tejto konferencii sa prejednáva problematika mestských pamiatkových centier kde hlavnou témou vedeckej konferencie je Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov. Otvorenie konferencie sa začalo privítaním hostí primátorom mesta, ktorý následne odovzdal ocenenia organizátorom pri príležitosti jubilejného 25. ročníka. Konferencia potrvá dva dni a predchádza otvoreniu jarmoku.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…