Knihovníci Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove sa pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov rozhodli usporiadať pre žiakov druhého stupňa základných škôl literárno – vedomostnú súťaž s názvom Bardejovské povesti a príbehy.


Do súťaže, ktorá bola vyhlásená 17. 9. 2018 a potrvá do 6. 12. 2018 sa prihlásilo 30 súťažiacich z mestských i obecných základných škôl. Cieľom súťaže je nielen podnietiť v mládeži záujem o čítanie, či vyskúšanie si literárnej tvorby v praxi, ale aj vzbudiť záujem o históriu mesta. Práve prostredníctvom istých historických faktov, ktoré súťažiaci získajú je ich úlohou vymyslieť vlastnú povesť alebo príbeh ľubovoľného literárneho žánru o Bardejove.

Veľa zaujímavostí o našom historickom meste sa mali možnosť dozvedieť súťažiaci aj na prvom súťažnom stretnutí, ktoré sa konalo 4. 10. 2018. Súčasťou stretnutia bola náučná beseda s archeológom a historikom Mgr. Petrom Harčarom, ktorý ponúkol žiakom bohatú studnicu historických faktov týkajúcich sa kultúrneho bohatstva, ktoré nám tu zanechali naši predkovia. Svoj výklad obohatil aj ukážkami dobovej keramiky. Počas stretnutia zároveň viackrát povzbudil súťažiacich slovami: „Nebojte sa snívať, veľké veci dokážu robiť iba ľudia, ktorí vedia snívať.“

O tom, že vo fantázii je možné všetko sa presvedčili naši budúci autori povestí a príbehov aj na druhom súťažnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 25. 10. 2018. Okno do spisovateľského sveta plného fantázie im pootvoril mladý bardejovský spisovateľ Tomáš Tinker Šoltés, DiS. art. So súťažiacimi sa podelil so svojimi skúsenosťami s literárnou tvorbou. Poradil im, ako tvoriť príbeh, postavy a na čo sa pri písaní zamerať, zároveň im pripomenul, že najpodstatnejšia vec je byť originálny.

Veríme, že tieto stretnutia priniesli našim súťažiacim inšpiráciu, motiváciu a povzbudenie, zároveň sa tešíme na nové povesti a príbehy o Bardejove, ktorých vyhodnotenie sa uskutoční 6. 12. 2018 o 9:00 v študovni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove.

Na záver našim súťažiacim prajeme, aby sa im podarilo vytvoriť hodnotné literárne diela, ktoré aspoň malou čiastkou prispejú k historickému odkazu minulosti.

Autor textu je Mgr. Jana Lipková a autor fotografií je Mgr. Michal Balaščák

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…