Pondelkové (10.2.2020) pracovné rokovanie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho, ministra hospodárstva SR Petra Žigu, štátneho tajomníka Vojtecha Ferenca a vedúceho Úradu vlády SR Matúša Šutaja Eštoka v Bardejove sa nieslo v maximálne konštruktívnom duchu.


V nabitom popoludňajšom programe postupne navštívili spoločnosti Kamax, Obuv špeciál, Spojenú školu Juraja Henischa, V+S Welding v Tarnove a zastavili si aj na sídlisku Družba, aby si prezreli postup prác na odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie na ul. Pod Papierňou 56.

Spoločnosti Kamax a V+S Welding dostali významnú štátnu pomoc (5 miliónov, resp. 1,1 milióna) v rámci štátnych dotácií Projektu najmenej rozvinutých okresov na zvýšenie tvorby nových pracovných miest a predstavitelia vlády SR priamo na mieste kontrolovali adresnosť poskytnutej dotácie.

V priestoroch spoločnosti Obuv špeciál si prezreli výrobné priestory a porozprávali sa so zamestnancami, v  Spojenej škole J. Henischa zasa slávnostne otvorili nové zváračské pracovisko, kde si študenti budú osvojovať pracovné návyky na vysoko sofistikovanom učebnom zariadení  (vláda na jeho vybudovanie prispela sumou 150 tisíc euro), a na sídlisku Družba sa oboznámili s priebehom prác na likvidácii následkov mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala začiatkom mesiaca.

Ako po absolvovaní stretnutí konštatoval podpredseda vlády Richard Raši samospráva Bardejova ako jedna z mála na Slovensku mala pripravené a aj v súčasnosti pripravuje kvalitné projekty na zvýšenie životnej úrovne svojich obyvateľov, najmä v súvislosti so zabezpečením kvalitnej a adekvátne ohodnotenej práce a ako ukázalo aj pondelkové pracovné rokovanie v Bardejove, tam kde je spolupráca samosprávy a štátu bezproblémová, tam sa dokážu realizovať projekty  prinášajúce hmatateľný efekt.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…