Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 2. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov Envirospektrum, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. 


Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah a rôzne pohľady detí k životu a k prírode.

Hlavný cieľ súťaže je dostať žiakov počas jarných, letných a jesenných mesiacov do prírody, ktorú by mali prostredníctvom fotoaparátu vnímať aj na empirickej úrovni.

Hlavná téma súťaže je Zima verzus Jar

Azda najvýraznejšie zmeny v prírode vnímame na prelome ročných období. Koncom zimy a začiatkom jari sme svedkami príchodu kolobehu života. Teploty stúpajú, mrazy ustupujú? Záhrady, parky, polia a lúky sa začínajú zelenieť. Stromy a kry zaplavia kvety, spočiatku len trnky, slivky, čerešne, neskôr sa k nim pridajú aj jablone či hrušky. Spod zeme, kameňov a lístia vylezú von prvé chrobáky, motýle a mravce. Zo zimných spáčov vykuknú von netopiere, ježkovia, jazvece a samozrejme aj medvede. Všade počuť švitorenie vtáčieho drobizgu.  Zmenu ročného obdobia vnímame aj my ľudia. Silnejúce lúče jarného slnka zvyšujú tvorbu vitamínu D v našich telách a tak po dlhých tmavých večeroch opäť pookrievame. Neodmysliteľnou jarnou emóciou je aj nedočkavosť po prvých sezónnych plodinách, ktoré poskytuje záhrada. Pri pozorovaní prebúdzajúcej sa prírody pociťujeme príval novej energie a potrebu vnímať prebúdzajúci sa život z bližšej perspektívy. Prelom zimy a jari nám ponúka príležitosť zachytiť jedinečnú premenu prírody aj prostredníctvom objektívu.

Organizácia a priebeh:

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
Termín vyhlásenia súťaže: 15. február 2019
Uzávierka súťaže: 31. máj 2019
Vyhlásenie výhercov súťaže: jún 2019

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl  na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov.

ťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín:

 • od 6 do 10 rokov,
 • od 11 do 15 rokov,
 • od 16 do 19 rokov.

Prihlasovanie fotografií do súťaže a ukončenie súťaže:

 • Súťažiaci môžu svoje fotografie prihlásiť do súťaže od 15. februára do 31.mája 2019 do 24:00 hod.
 • Fotografie, ktoré splnia podmienky vyhlasovateľa súťaže, budú zverejnené na webovej stránke: envirospektrum.sazp.sk
  Z nich určí porota jednu víťaznú fotografiu v každej kategórií. Výhercovia súťaže budú informovaní písomne prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Mená výhercov budú zverejnené počas vernisáže a takisto budú zverejnené na internetovej stránke podujatia.
 • Súťaž bude definitívne ukončená vyhlásením výsledkov do 30. júna 2019.
 • Hodnotiť zaslané fotografie bude porota zvolená vyhlasovateľom. Rozhodnutia poroty sú záväzné.
 • Porota sa môže rozhodnúť niektorú z cien neudeliť.
 • Zaslaním fotografie vyhlasovateľovi, t. j. prihlásením  fotografie do súťaže, Súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami fotografickej súťaže.
 • Ceny budú odovzdané výhercom osobne alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, doručenej na adresu výhercu.
 • Vyhlasovateľ súťažnej výstavy si vyhradzuje právo kedykoľvek počas konania súťažnej výstavy zmeniť podmienky súťaže.
 • Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek súťaž odvolať.

prihlásiť sa môžete tu: http://envirospektrum.sazp.sk/prihlaska

Načítať ďalšie súvisiace články
 • Expedičná kamera

  V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
 • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

  Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
 • Karneval na ľade

  Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …