ZUŠ Michala Vileca v tomto roku oslavuje 80.výročie svojho založenia a preto sme veľmi radi že jedným z darčekov , ktorý dostane je rekonštrukcia jej budovy, ktorá okrem učební vo svojom vnútri ukrýva aj multifunkčnú koncertnú sálu, ktorú v rámci podujatí navštevuje verejnosť.


ZUŠ M. Vileca Bardejov poskytovala v školskom roku 2017/2018 vzdelanie pre skoro 900 žiakov v štyroch odboroch: hudobný , tanečný , výtvarný , literárno-dramatický . Je najstaršou a najväčšou ZUŠkou v Bardejove. Na schválenom projekte v súčasnosti už prebiehajú len posledné administratívne úkony .

Cieľom rekonštrukcie je znížiť celkové energetické náklady prevádzky ZUŠ výmenou vonkajších okenných a dverových výplní, zateplením celého objektu školy, výmenou existujúcich interiérových svietidiel a časti vykurovacích telies, vyregulovaním ÚK, výmenou ohrievačov TÚV a osadením vzduchotechnických vetracích rekuperačných jednotiek.
Celkové predpokladané náklady: 1 257 887,97 € z toho požadovaná dotácia: 1 194 993,57 €

Veríme, že po skončení administratívnych úkonov sa s prácami čoskoro začne tak, aby sa nenarušil chod školy.

Čoskoro vás budeme informovať aj o ďalších úspešných projektoch, týkajúcich sa rekonštrukcií budov, ktoré boli našemu mestu schválené.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny bardejova

Pozrite si tiež

Mesto dokončilo poslednú etapu modernizácie verejného osvetlenia

V uplynulých dňoch mesto dokončilo poslednú etapu modernizácie verejného osvetlenia. Okrem…