Dňa 12.09.2018 sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Bardejove, na ktorom bolo schválené navýšenie rozpočtu Centra sociálnych služieb v Bardejove o sumu 31 420 EUR.


Pridelené finančné prostriedky boli poskytnuté na rekonštrukciu a následnú úpravu havarijného stavu strechy na Zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici. Celková zrekonštruovaná plocha je 2261m².

Aj touto cestou sa chceme za všetkých klientov a zamestnancov poďakovať vedeniu mesta za veľmi rýchle konanie a pomoc v danej veci, ktorá prispeje k skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb v meste Bardejov

Anna Göblová

riaditeľka

Fotografie pred rekonštrukciou a úpravou:

Fotografie po rekonštrukcii a úprave:

 

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Leto na sídlisku 2

    Páčilo sa Vám júlové podujatie Leto na sídlisku? Ani v auguste nebude chýbať tradičné práz…
  • LETO NA SÍDLISKU

    Milé deti, máte chuť si zasúťažiť, zahrať sa a zabaviť? Všetkých Vás pozývame na tradičné …
  • Cestovateľský večer na Havaji

    V utorok podvečer sme sa nechali vniesť do exotickej krajiny, obklopenej Tichým oceánom a …
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Leto na sídlisku 2

Páčilo sa Vám júlové podujatie Leto na sídlisku? Ani v auguste nebude chýbať tradičné práz…