Mesto Bardejov bolo opäť úspešné v rámci výzvy programu Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom / Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.


Do konca roka by sa mala zrealizovať v poradí už 3. etapa obnovy objektu a to oprava fasády v rozsahu 832 m2, ktorá je v kritickom stavebno-technickom stave a nezodpovedá jej pamiatkovej hodnote a ani funkcii, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.

Celkové predpokladané náklady: 59 866,00 € z toho schválená dotácia: 25 000,00 € .

V rámci predchádzujúcich etáp rekonštrukcie financovaných tiež z tohoto programu sa podarilo opraviť celú strechu objektu.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rokovanie mestskej rady (MsR) 3.12.2020

Dnes (3.12.2020) predpoludním sa formou videokonferencie konalo v poradí XXVII. rokovanie …