Domov Články Samospráva V noci bola zistená porucha na tlakovom vodovodnom potrubí medzi vodojemom a sídliskom Družba.

V noci bola zistená porucha na tlakovom vodovodnom potrubí medzi vodojemom a sídliskom Družba.

5 .
0
434

Aktualizovaná správa o stanovisko VVS a.s. o 11:28 hod:

V noci bola zistená porucha na tlakovom vodovodnom potrubí medzi vodojemom a sídliskom Družba, ktorá spôsobila výpadok zásobovania vodou v bytových domoch na tomto sídlisku, najmä v bytoch na vyšších poschodiach. Realizovalo sa prepojenie na inú tlakovú vetvu, ale existuje hrozba, že nie všetky byty budú mať vodu. Podľa informácií z VVS,a.s. závod Bardejov sa na odstraňovaní poruchy intenzívne pracuje a hneď, ako bude odstránená vás budeme informovať.

Aktualizácia 9:04 hod

Podľa posledných informácií bude pre obyvateľov rodinných domov na tomto sídlisku k dispozícii cisterna s vodou, pre obyvateľov bytových domov by mali byť sprístupnené požiarne hydranty. Dostup k vode je dôležitý najmä v terajšej situácii, keď je zvýšená potreba dezinfekcie a dodržiavania hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 (časté umývanie rúk…).

Aktualizácia 10:30 hod. Na sídlisko Družba by každú chvíľu mala doraziť cisterna s vodou pre obyvateľov rodnných domov na uliciach Homolkova, Chyzerova a priľahlých. Obyvatelia bytových domov majú možnosť prostredníctvom svojich správcov využiť hydranty v prízemných častiach bytoviek.

Situáciu priebežne monitorujeme a budeme vás informovať !

Oficiálne stanovisko VVS a.s. :

Dňa 31.10.2020 v neskorých večerných hodinách bola dispečingom VVS, a.s. závodu Bardejov zaznamenaná porucha na hlavnom prívodnom vodovodom rade pre sídlisko Družba. Pracovníci závodu pohotovostnou službou okamžite vykonali zásah o 23:00 hod. súvisiaci s alternatívnym prepojením sídliska z iného tlakového pásma vodovodného systému mesta Bardejov. Týmto zásahom sa zabezpečila dodávka pitnej vody vo všetkých obytných blokoch v ich prízemných častiach a požiarnych hydrantov čo je 90 % obyvateľov sídliska. O vzniknutej situácii boli upovedomení správcovia, ktorí na tomto sídlisku spravujú obytné bloky. Náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternovým vozidlom bude zabezpečené prioritne pre obyvateľov, ktorí s dôvodu tlakových pomerov nebudú mať zabezpečenú dodávku vody ako sú rodinné domy na ul. Gutgeselovej, Homolkovej, Chyzerovej a prípadne na iných miestach tam kde to bude potrebné.

VVS, a.s. závod Bardejov ihneď požiadal o vyjadrenie všetkých správcov existujúcich inžinierskych sieti v mieste poruchy vrátane vytýčenia priamo v teréne, ktoré je jednou s podmienok pre začiatok odstránenia poruchy. Následne po ich vytýčení VVS a.s. závod Bardejov bezodkladne pristúpi k zemným prácam a k odstráneniu poruchy.

Predmetné obmedzenie dodávky pitnej vody je uvedené aj na našej webovej stránke https://www.vodarne.eu/index.php?id=havarie-vody

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…