Mesto Bardejov bolo opäť úspešné v získavaní grantov.

Tentoraz na rekonštrukcii strechy na telocvični 3. Základnej školy na Wolkerovej ulici ktorá má riešiť jej havarijný stav.


Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny bardejova

Pozrite si tiež

Priebeh prác na oboch ihriskách pri Topli

Práce na oboch ihriskách pri Topli (dopravnom aj detskom) za posledný týždeň výrazne pokro…