Mesto Bardejov bolo opäť úspešné v získavaní grantov.

Tentoraz na rekonštrukcii strechy na telocvični 3. Základnej školy na Wolkerovej ulici ktorá má riešiť jej havarijný stav.


Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny bardejova

Pozrite si tiež

Aktuálne : zákaz prechodu po chodníku na ulici Dlhý rad z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác

Z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác na obnove mestského opevnenia v lokalite seve…