Mesto Bardejov je naďalej úspešné pri získavaní nenávratných zdrojov na realizáciu finančne nákladných projektov prostredníctvom eurofondov. Rekonštrukcia a modernizácia budovy okresného úradu, ktorá je schválená v rámci žiadosti na zníženia energetických a prevádzkových nákladov tohto objektu výrazne napreduje.


Jej predmetom je kompletná rekonštrukcia strechy, výmena okien a vchodových dverí, zateplenie a úprava fasády. Modernizáciou prejde aj časť sociálnych zariadení. Realizáciou týchto opatrení sa dosiahne výrazné zníženie energetických nákladov na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie.

Viac informácii sa dozviete tu: ibardejov.sk/modernizacia-budovy-okresneho-uradu/

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

77. výročie oslobodenia Bardejova

Devätnásty január je v novodobej histórii Bardejova zapísaný ako deň, kedy sa v našom mest…