Mesto Bardejov je naďalej úspešné pri získavaní nenávratných zdrojov na realizáciu finančne nákladných projektov  prostredníctvom eurofondov. Tento týždeň sa začala modernizácia budovy okresného úradu v rámci schválenej žiadosti na  zníženia energetických a prevádzkových nákladov tohto objektu.


Celková hodnota projektu predstavuje 1 241 739 eur. Jeho predmetom je kompletná rekonštrukcia strechy, výmena okien a vchodových dverí, zateplenie a úprava fasády. Modernizáciou prejde aj časť sociálnych zariadení. Realizáciou týchto opatrení sa dosiahne výrazné zníženie energetických nákladov na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie.

Po realizácii projektu bude budova zaradená do  energetickej triedy A0, čo predstavuje veľmi pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác je do júna budúceho roka, s čím budú súvisieť i čiastočné obmedzenia, z pohľadu chodcov na ulici Dlhý rad.

V tejto súvislosti chceme poprosiť o rešpektovanie príslušných označení na stavbe, pochopenie a trpezlivosť. Vynovená budova prispeje  k estetizácii širšieho okolia pamiatkovej zóny na najvyťaženejšej ulice v našom meste.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…