Samospráva Bardejova má ďalšiu dobrú správu pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, najmä pre tých, ktorí obľubujú cykloturistiku. Boli schválené ďalšie dva projekty cyklotrás: jedna by mala viesť po oboch stranách existujúcej komunikácie od mosta Pod Vinbargom okolo základnej školy smerom ku kruhovej križovatke na Vinbarg, a odtiaľ jednou vetvou na Vinbarg a druhou vetvou k nákupnému centru Lidl.


V rámci projektu sa vybuduje nový chodník, nové oplotenie, verejné osvetlenie, vysadia sa stromy a kry a pribudnú aj nové stojiská pre bicykle – v areáli školy vznikne päť prístreškov, každý s kapacitou 22 bicyklov. Hodnota diela je vyčíslená na vyše 663 tisíc eúr, spolufinancovanie samosprávy predstavuje 5%.

Druhou cyklotrasou, projekt ktorej už bol oficiálne schválený je projekt dobudovania cyklistickej infraštruktúry na uliciach Pod lipkou a Mičkova: tento projekt bude financovaný z vlastných zdrojov a z dotácie Prešovského samosprávneho kraja (celkové náklady sú vyčíslené na vyše 180 tisíc eúr).

Oba schválené projekty sú súčasťou dlhodobo plánovanej a premyslenej vízie budovania cyklodopravy v meste, pričom vôbec nie sú ojedinelé: v úvahách sa ráta aj s vybudovaním v budúcnosti cykloprepojenia smerom od odbočky na Mníchovský potok na obslužnú komunikáciu juhozápadného obchvatu mesta. Treba však jedným dychom povedať, že najmä výstavba prvého spomínaného projektu bude v reáli tvoriť logické, niekoľkokilometrové prepojenie Mníchovského potoka, cez Štefánikovu ulicu, cez cyklolávku okolo „Mokrolužského“ mosta, po nábreží Tople až na Vinbarg a smerom na Dukliansku ulicu. Druhý projekt zasa dáva reálne predpoklady vybudovania cyklotrasy v princípe cez Krátky rad až po odbočku na Lukavicu.

Samospráva si je však vedomá, že jej iniciatíva musí smerovať aj do iných oblastí, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú komfort a kvalitu života v meste: či už sú to vodozádržné opatrenia, znižovanie energetických nákladov svojich budov, alebo ich komplexné rekonštrukcie. Už v najbližších dňoch vám predstavíme projekt takejto rekonštrukcie a týkať sa bude mestskej športovej haly.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…