Vo štvrtok 28.9.2017 stretli v zasadačke Mestskej rady zástupcovia záujmových združení a seniorských organizácií na pozvanie primátora mesta MUDr.Borisa Hanuščaka. Spolu s primátorom ich prijal vedúci kancelárie primátora – Mgr.Jozef Guliga Predmetom stretnutia bola vzájomná koordinácia podujatí venovaných úcte k starším ale aj témy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi mestom a týmito združeniami. Prvým podujatím k téme: „Október – mesiac úcty k starším “ bol piatkový koncert v Športovej hale Mier, ktorého sa zúčastnili seniori z celého okresu ale aj hostia z Poľska.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…